หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บ blog โครงการปิดทองหลังพระบ้านหล่ายทุ่ง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
โดย : admin
อ่าน : 4125
เสาร์์ ที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
พิมพ์ 

ตามที่อำเภอเชียงม่วน ได้กำหนดให้บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ ๖ ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านนำร่องของอำเภอเชียงม่วนตามโครงการปิดทอหลังพระ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการในด้านต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทันต่อเวลา กศน.อำเภอเชียงม่วน ในนามคณะทำงานโครงการฯ จึงได้จัดทำเว็บ blog เผยแพร่โครงการปิดทองหลังพระบ้านหล่ายทุ่ง  ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง  http://pidthong56.blogspot.com/

จึงประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
ปิติพล  วงศ์ะโซ่
ผู้ประชาสัมพันธ์...