[x] Դ˹ҵҧ
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
กศน.อำเภอเชียงม่วน
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายประสิทธิ์ สมัคร
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน
เมนูหลัก
หัวหน้าส่วนฯ กำนัน ผญบ.ฯ
ระบบสารสนเทศlink banner
e-Learning

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 21 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


แบบฟอร์มๆ งานธุรการ
ใบสำคัญรับเงิน
แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
นโยบายพิเศษ/ระเบียบต่างๆ
ฟอร์มต่างๆ งานขั้นพื้นฐาน
ฟอร์มต่างๆ กศ.ต่อเนื่อง
รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กศน.ตำบล พื้นที่ อ.ชม.
google+
 
ประมวลภาพกิจกรรมรายปี
ads
คลังเก็บวีดีโอกิจกรรม
เว็บไซต์ภาคีเครือข่าย อ.ชม.

  
ประวัติ กศน.อำเภอเชียงม่วน  
 

ประวัติ กศน.อำเภอเชียงม่วน

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

1.  ชื่อสถานศึกษา    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  56160 
โทรศัพท์ 054-495516 โทรสาร 054-495516                                               
เว็บไซต์  http://www.cmpnfe.com  อีเมล์ cmpnfe@hotmail.com 
2.  สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ

3.  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน (ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงม่วน) ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2536 ตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ ในสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดย พณฯ ท่าน ท่านนายปราโมทย์ สุขุม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศจัดตั้ง โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน เป็น 1 ใน ศบอ./ศบก. 789 แห่ง ที่ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก และ
ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546  เมื่อกระทรวงศึกษาธิการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่  ในวันที่  7  กรกฎาคม  2546  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน ได้เปลี่ยน จากสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เป็น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ต่อมาเมื่อวันที่  4  มีนาคม  2551กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างใหม่เป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน สังกัดสำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จนถึงปัจจุบัน ที่ทำการครั้งแรก
อยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จำนวนเนื้อที่รวม 1 ไร่เศษ 
ต่อมาได้ต่อเติมจากอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ทำเป็นสำนักงานปฏิบัติงานในปัจจุบัน  มี นายธรรมฤทธิ์ นิลวานิช  ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ฯ คนแรก ในปีงบประมาณ 2540   และปัจจุบันมีนางเพ็ญทิพย์  ประภาวดี ณ พัทลุง   ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน  

รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายธรรมฤทธิ์   นิลวานิช
หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน
2536 - 2537
2
นายจรณชัย   วรรณทอง
หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน
2537 - 2541
3
นางวิลาวัลย์   ไชยมงคล
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน
2541 - 2541
4
นางเพ็ญทิพย์   ประภาวดี
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน
2541 - 2548
5
นางเรืองรัฐ   บุญเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเชียงม่วน
1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551
6
นางสาวอรุณี   พันธุ์พาณิชย์
ครู สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน
1 ตุลาคม 2551 -  7 เมษายน 2552

7

นางเพ็ญทิพย์ ประภาวดี ณ พัทลุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน 8  เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2553
8 นายถนอม  โยวัง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอดอกคำใต้ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำภอเชียงม่วน 1  ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2553
9 นางสิริญญา  เรืองขจรเมธี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน 1  พฤศจิกายน 2553 - 17 กุมภาพันธ์ 2554
10 นางจารุณี  แก้วประภา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน 17 กุมภาพันธ์ 2554 - ปัจจุบัน

ปิติพล วงศ์กะโซ่...รับผิดชอบระบบข้อมูล
ปรับล่าสุด 1/10/56